תכנית “אשכולות” תעודת הוראה בתרבות יהודית ישראלית

תכנית “אשכולות” תעודת הוראה בתרבות יהודית ישראלית

“אשכולות – יהדות ישראלית בכרם”, הינה תכנית ייחודית להכשרת מורים להוראת תרבות ישראלית, המתקיימת בלמידה דיאלוגית ובית מדרשית בקבוצות קטנות.

תכנית הלימודים כוללת לימוד מעמיק של טקסטים יהודיים קלאסיים ומודרניים מקהילות ישראל השונות, היכרות עם התרבות היהודית הישראלית על מגוון דרכי הבעתה (ספרות, אמנות, מוזיקה ועוד), הקניית כלים להוראת תרבות יהודית ישראלית ולמפגש עם זהויות בחברה הישראלית, והתנסות בהוראת תרבות יהודית ישראלית בבית ספר בליווי אישי ומקצועי.

תכנית “אשכולות” נלמדת במכון כרם, ארגון חינוכי המתמחה ומתמקד בהסבת אקדמאים להוראה, והכשרת מורים להוראה בתחומי הרוח, היהדות, החברה, האמנות והמדעים, ברוח ההומניזם ואהבת האדם.

לתכנית “אשכולות” מתקבלים בוגרי תואר ראשון או שני, או סטודנטים העומדים לקראת סיום התואר. הלומדים באשכולות זכאים למלגת שכר לימוד מלאה, המותנית בהתחייבות הסטודנט לעסוק בהוראת המקצוע “תרבות יהודית ישראלית”.

תפריט