הכשרת מורים מובילי תרבות יהודית ישראלית בשיתוף כי”ח ופדרציית ניו יורק

הכשרת מורים מובילי תרבות יהודית ישראלית בשיתוף כי”ח ופדרציית ניו יורק

מדי שנה נבחרים מורים מובילים להשתתף בתוכנית העשרה לתכני המקצוע תרבות יהודית ישראלית. במפגשים, מקבלים המורים המובילים כלים להטמעת מרחב התרבות היהודית-ישראלית במחזור החיים של בית הספר ולהעשרת תכנית הלימודים הכתובה והפיכתה לרלוונטית לתלמידי הכיתה על מגוון זהויותיהם.

ההכשרה מפגישה את המורים עם מתודות למידה חדשות ואופני יישומן בכיתה, כגון למידה בית מדרשית שבמרכזה התדיינות דיאלוגית משמעותית בחברותא, אך גם מכשירה ומעצימה את המורים לקחת תפקיד מנהיגותי ולרתום את תכני המקצוע להנכחת תרבות יהודית בכלל בית הספר ובקהילה, במסגרת טקסים, טיולים שנתיים, עיצוב בית הספר (סביבות למידה, קירות מדברים וכיו”ב), ערבי לימוד הורים-מורים-תלמידים ועוד.

תפריט