תואר שני למורים ואנשי חינוך במקצוע תרבות יהודית ישראלית

תואר שני למורים ואנשי חינוך במקצוע תרבות יהודית ישראלית

התכנית ללימודי M.Ed. בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית נוצרה על מנת לתת מענה אקדמי הולם למורים ולאנשי חינוך המבקשים להרחיב את אופקיהם האינטלקטואליים ולהעמיק את השכלתם המקצועית בתחום מדעי הרוח. התכנית שמה לה למטרה לטפח סגל הוראה בעל השכלה רחבה ועושר תרבותי, המסוגל ליזום פרויקטים בית ספריים יצירתיים, לקדמם ולהובילם.

הגישה הרב-תחומית מאפשרת ללומדים לגייס ידע רב-תחומי לצורך טיפול בנושאים ובבעיות, לארגן אותו ולהשתמש בו כבסיס להבנה מעמיקה של האדם ועולמו –  התכנית מנצלת את הפסיפס העשיר של התכנים ההומניסטיים ויוצרת שילובים אינטרדיסציפלינריים.

הנחת המוצא של התכנית היא שהרחבת הקשרים וזיהוי תחומי ההשקה שבין הדיסציפלינות ההומניסטיות מאפשרים צמיחה של רעיונות חדשניים באמצעות העברת מודלים מתחום חשיבה אחד למשנהו, שכלול ההיגיון הביקורתי וטיפוח פלורליזם חשיבתי וערכי. הנחת מוצא זו עולה בקנה אחד עם הדרישה הקיימת היום במחקר, בחברה ובמערכת החינוך לפיתוח נושאים אינטגרטיביים במדעי הרוח.
התכנית לתואר מוסמך בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית שמה לה למטרה לטפח סגל הוראה בעל השכלה רחבה ועושר תרבותי, המסוגל ליזום פרויקטים בית ספריים יצירתיים, לקדמם ולהובילם. אנו מאמינים שהבניית למידה בדרך זו מטפחת לומדים בעלי אופק אינטלקטואלי רחב, מעמיקה בהם את היכולת לנהל דיאלוג פורה עם הזולת במצבי שניות ואי-הסכמה, מסייעת להם להתמודד טוב יותר עם המציאות המורכבת והופכת את הלימודים לחוויה מעשירה ובעלת משמעות.

 

קרן פוזן מעניקה מלגות לימוד לסטודנטים הממקדים את לימודיהם בתכנית בקורסים בתחום תרבות ישראל.

תפריט