קרן פוזן רואה עצמה כחלק ממארג עשיר ומורכב של ארגונים הפועלים בתחום היהדות הפלורליסטית. אי לכך, רואה הקרן חשיבות רבה ביצירת זיקה, קשרים ושיתופי פעולה בין כלל הארגונים הפועלים בתחום, על מנת לתרום להעשרת, ריבוי והשבחת ההזדמנויות החינוכיות בתחום.

במסגרת זו, יוזמת ומארחת הקרן במשרדיה מזה מספר שנים את מפגשי ״קרן פוזן בסלון״, בהשתתפות מרצים אורחים מתחומי דעת שונים, המעמיקים הכרות עם תפישות שונות ,מעלים שאלות ומעוררים שיח בנושא זהות יהודית במובן הרחב של המושג. אל המפגשים מוזמנים נציגי הארגונים החינוכיים עימם עובדת הקרן ונציגי קרנות בתחום, וזו הזדמנות עבורם ללמידה משותפת ולטיפוח קשרים בין-ארגוניים.

 

במפגשים התארחו בין היתר:

עדי נס – דיוקן רב הפנים של עדי נס על תצלומיו המבויימים

ד”ר רוביק רוזנטל – על חילון השפה היהודית

ד”ר פיני איפרגן – שפינוזה והוגים אחרים

ד”ר יפה בניה – זקלין כהנוב, זהות לבנטינית בין שני עולמות

תמיר צדוק – תמיר צדוק מציג את יצירותיו, פירוק והרכבה של זהות והיסטוריה

תפריט