בחזונם המשותף,  ארגון ‘כל ישראל חברים’ וקרן פוזן ליהדות כתרבות מבקשים לעודד את הציבור בישראל, על כל גווניו, לחקור את הזהות היהודית. אנו מאמינים כי על החברה הישראלית לגלות את המשמעות הרבגונית של העולם היהודי ולהעצים את תחושת השייכות של כל אחד מאתנו, כבעלי הבית של התרבות והלאום היהודיים.

מתוך ההבנה כי היועצים הפרלמנטרים בכנסת ישראל, הינם מוקד רב השפעה על מטרות אלו – בחקיקה, בדיונים ובקביעת סדר היום הציבורי– נולדה תוכנית מעו”ף.

כשמה כן היא, תוכנית מעו”ף – ראשי תיבות של מסורת, ערכים ופוליטיקה – מבקשת להכשיר מנהיגות פרלמנטרית עם כלים, תכנים וידע משמעותי בתחומי היהדות החברתית. אנו מאמינים כי כלים אלו, יכולים לשמש את המשתתפים באינספור צמתים ויוזמות פרלמנטריות לשינוי חברתי בישראל.

מטרת התכנית

  • יצירת חשיפה בקרב המשתתפים לתפיסה יהודית תרבותית הומניסטית שעיקרה צדק חברתי ומעורבות חברתית.
  • הכירות עם מושגים, טקסטים ורעיונות יהודיים, הן ממקורות תלמודיים והן ממקורות מודרניים אשר יש בהם רלוונטיות לסדר היום הציבורי וגיבוש הזהות היהודית הרבגונית בישראל.
  • הענקת כלים וידע שיאפשרו למשתתפים מעורבות פעילה בקידום רעיונות ויוזמות בתחום התרבות היהודית במסגרת פעילותם הציבורית השוטפת. רעיונות אשר ישפיעו על המחוקקים, המנהיגות והחברה הישראלית כולה ויעמיקו את היכולת לשינוי חברתי במדינת ישראל.
תפריט