ימי עיון לתלמידי מחשבת ישראל

ימי עיון לתלמידי מחשבת ישראל

אחת לשנה, מקיים משרד החינוך ימי עיון לתלמידי החטיבה העליונה במחשבת ישראל מכל הארץ. ימי העיון מהווים שיא בלמידה משמעותית ורלוונטית, המאפשרת לתלמידים לגעת בסוגיות זהותיות ואקטואליות בחברה הישראלית, מתוך לימודי מחשבת ישראל, וכן מהווים הזדמנות לתלמידים להיפגש עם תלמידי מגמות נוספים מרחבי הארץ: מבתי ספר שונים, מאוכלוסיות שונות ומגוונות ומרקעים שונים.

ייחודם של ימי העיון, מעבר למפגש ולהיכרות של תלמידים עם תלמידים נוספים ממקומות מגוונים, הוא בעצם היות התלמידים בעלי אוטונומיה ובחירה במהלך יום העיון: הם בוחרים את הנושא והמסלול אותו הם מעוניינים ללמוד ולחוות, ובתוך כך הם נעשים פעילים, מעורבים ובעלי עניין בלמידה.

ימי העיון גם מאפשרים לתלמידים לחוות לימוד חוויתי ומשמעותי מחוץ לקירות הכיתה, להיפתח לנושאים רלוונטיים בזהותם ובחברה הישראלית – על מורכבויותיהם ואתגריהם, לפתח שיח ביקורתי ומכבד בנושאים הנלמדים וליצור גאוות יחידה בתחום הדעת.

תפריט