כחלק מלימודי מקצוע תרבות יהודית-ישראלית לתלמידי כיתות א’-י’, מתקצב משרד החינוך שתי פעילויות חינוכיות חוויתיות לתלמיד בכל שנה. הפעילויות מבוצעות על ידי ארגונים חינוכיים המאושרים על ידי משרד החינוך.

בכדי להעמיק ולהרחיב את התוכן המוצע, שותפה קרן פוזן במימון פעילויות חוויה המפותחות יחד עם ארבעה ארגונים – מכון שיטים, המדרשה באורנים, בינ״ה ותיאטרון הבמה. כך מתאפשר לבתי הספר ליהנות מפעילויות המעודדות יהדות רבגונית מרובת קולות.

לדוגמא, אחת מהפעילויות המוצעות היא פעילות למידה חווייתית לחג ברוח יהודית ישראלית הומאניסטית, המשלבת מפגש בלתי פורמאלי, משחקי ויצירתי, עם שיח ערכי אקטואלי. בפעילויות החג, הסיפורים המשותפים לנו כעם מתעוררים לחיים ומקבלים תוקף עכשווי וקונקרטי: בחנוכה אנו שואלים, ברוח מרד המכבים, מהי גבורה היום? בפסח אנו שואלים, ברוח ההגדה, מדוע לזכור את העבדות?

פעילויות הלמידה החוויתיות מוצעות בשני אופנים – ישירות לקהל התלמידים או במסגרת מפגשי הנחיית מורים, בהם ניתנים למורים הן העשרה והן כלים לבניית מפגש חווייתי עם התלמידים (סביבות למידה, משחק, יצירה ועוד).

הקרן מבקשת לעודד את אנשי החינוך לקחת על עצמם את האחריות ליצור תפיסת עולם יהודית ישראלית פלורליסטית התואמת את תפיסת העולם של החינוך הממלכתי כך ירגישו התלמידים ,הוריהם וצוות החינוך בני בית בתרבותם.

תפריט