שיח זהויות בתרבות יהודית – ישראלית – השתלמות קבוצות מנהלים בשיתוף ארגון בינ”ה ומכון שיטים.

השתלמויות דו שנתיות של קבוצות מנהלים מרחבי הארץ, במטרה להעשיר את ידע מנהלי בתי הספר בתחום התרבות הישראלית, ולעסוק יחד בבירור זהות אישית ובית ספרית במרחב התכנים של תרבות יהודית–ישראלית.

בתפקידם כמנהיגים בית-ספריים, נדרשים המנהלים לעסוק בשאלה מהי תרבות יהודית בביה”ס וכיצד מביאים אותה לידי ביטוי. המפגשים בהשתלמות מעניקים בסיס רעיוני ויישומי לבירור שאלות יסוד העוסקות באתוס של החברה הישראלית, ולגיבוש דעה אישית על בסיס למידה דיון ושיחה, במטרה לתרום לתהליכי העמקת זהות בביה”ס.

ההשתלמות אף מתמקדת בנושא עמיות יהודית, ומטרותיה היכרות עם הנושא באופן הרחב ובהקשר של תרבות יהודית-ישראלית, יצירת מפגשים והיכרות עם קהילות יהודיות בתפוצות, לפיתוח רב שיח הדדי מתוך עמדה של סקרנות ופתיחות, וחיזוק תחושת האחריות של המנהלים לתכניות בנושאי עמיות ותפוצות (פרויקט בתי ספר תאומים, הטמעת יחידות הוראה בעמיות יהודית בקרב המחנכים).

במהלך ימי הלימוד  משולבים למידת עמיתים ועיבוד ע”י פורום מנהלים, והתכנית כוללת מפגשים עם אנשי ונשות רוח, אקדמיה ותרבות וסיורים לימודיים וחוויתיים, כולם בעלי רלוונטיות לסוגיות הזהות הנידונות. למשל, ביקור במוזיאון תל אביב למבט אמנותי על התרבות היהודית כפריפריה לתרבות הישראלית, או ביקור בבית ביאליק כבסיס לדיון במתח בין מסורת לחידוש כדילמה ערכית בתרבות היהודית.

תפריט