תואר שני למורים ואנשי חינוך במקצוע תרבות יהודית ישראלית

תואר שני למורים ואנשי חינוך במקצוע תרבות יהודית ישראלית

תכנית ייחודית זו מקנה ללומדים בה יסודות אקדמיים נרחבים והיכרות עם המחשבה ועם הפילוסופיה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה, עם תורת הסוד ועוד. לצד אלו מעמיקה התכנית בתחומי הדעת של התרבות היהודית והישראלית בת-זמננו ויוצרת מפגש והתנסות עם האתגרים שעומדים לפני מערכת החינוך בישראל בסוגיות היסוד של תרבותנו וזהותנו.

תכנית זו מותאמת למורים ולמורות ונותנת להם כלים להצמחת דורות העתיד והמנהיגות הצעירה בישראל, והיא נערכת בניהול ובפיקוח משרד החינוך. הבסיס האקדמי הנרחב נבנה בהתייחסות ממשית אל שדה החינוך וההוראה ועל הקרקע העשירה הזאת צומחות מודעות, חשיבה רעננה וכישורים לגדל דורות שהאחריות החברתית טבועה בהם. באמצעות התכנית ושליחיה, המורים והמורות הלומדים בה, עתידה התכנית לחולל שינוי של ממש במערכת החינוך, היא תעורר שיח ערכי וחברתי ועיסוק בתרבות יהודית ישראלית חיה, תביא לידי ביטוי גישות מגוונות ותעודד מעורבות מעשית בחברה הישראלית.

תפריט