כל ישראל חברים (כי”ח)

כל ישראל חברים (כי”ח)

‘כל ישראל חברים – אליאנס’ הוא ארגון חינוכי שמעטים כמותו. לפני מאה וחמישים שנה, יצרו מייסדי הארגון באירופה מסגרת חינוכית נועזת שנועדה לאפשר לתלמידים יהודים להשתלב בתוך סביבת חייהם, תוך הקניית השכלה אוניברסלית וחיזוק המסורת היהודית.’כל ישראל חברים – אליאנס’ הוא ארגון שהקדים את זמנו, הוא החל את דרכו במטרה להגן על זכויות היהודים באשר הם, והפך עם השנים למעצמה חינוכית ששינתה את העולם היהודי. מאז עברו בשעריו יותר ממיליון תלמידים.

גם היום אנו מקדמים יהדות בעלת אופי מתון, מטפחים השכלה כללית, פועלים למען אחריות חברתית ומכבדים את האחר בחברה. אנו מפתחים תכניות בשלושה תחומים מרכזיים: חינוך יהודי חברתי, מצוינות חינוכית ורווחה וחוסן חברתי, ובהם אנו מעניקים הזדמנות שווה לכל תלמיד בכל מקום.

מטרות

מצוינות חינוכית

  • פיתוח מצוינות חינוכית מתוך הבנת הצרכים והיעדים המורכבים של התלמידים.
  • קידום הישגים לימודיים בפריפריה החברתית של ישראל.

חינוך יהודי חברתי

  • העמקת החינוך היהודי והמעורבות הקהילתית בבתי ספר בארץ ובאירופה.
  • פיתוח קבוצות מנהיגות יהודית חברתית במרחב הקהילתי והציבורי.
  • יצירת שפה יהודית חברתית והנחלתה.
  • חיזוק המרחב היהודי המשותף למגזרים השונים.

פדגוגיה מוכוונת זהות וערכים

  • קידום פדגוגיות מוכוונות זהות וערכים.
  • הכשרה וקידום של אנשי מקצוע בתחום.

לעמוד של כל ישראל חברים

תפריט