הסיפור מתחיל בשנת 2015, שני צעירים נוסעים למרוקו במטרה לחקור את קהילת מרקש.

שני הצעירים – קובי יפרח יליד דימונה, ויניב יצחק יליד ירושלים. השהות הארוכה במרוקו חושפת את העבר ההיסטורי, התרבותי והיהודי שלא קיים ומחליטים להקים את התוכנית ‘אלול מן המזרח’ שמטרתה להביא את הסיפור של יהודי ארצות ברית האיסלם אל המיינסטרים הצעיר והישראלי.

לאחר הצלחת התוכנית קמות עוד שתי תוכניות חדשות: ‘זריחה’ – תוכנית הכנה לבוגרי צבא ו’כולנא ספיר ‘- אקדמיה בירוחם.

 צעירים בירוחם הינה עמותה שקמה בשנת 2008 על ידי צעירים בני ירוחם והתושבים החדשים המאמינים בירוחם, אוהבים אותה מחוייבים אליה, שבחרו לקבוע כאן את מקומם ואת החייהם. צעירים בירוחם פועלת לעידוד התיישבות צעירה ולביסוס קהילה צעירה מעורבת, יוזמת ומובילה. העמותה מפעילה מספר תכניות לצעירים, ביניהן: תכנית חיילים, שירות אזרחי, קבוצות סטודנטים, רשת חברתית ועוד. צעירים בירוחם פועלת לקידום תחומי החיים של צעירים: דיור, תעסוקה, תרבות, קהילה, יזמות ומעורבות חברתית.

לעמוד של כולנא

תפריט