קידום היהדות כתרבות
וכציוויליזציה היסטורית
ולא כדת בלבד

קרן פוזן נוסדה בראשית שנות השמונים על ידי פליקס פוזן, שחזונו היה להנגיש את התרבות, המורשת, היצירה והלמידה היהודית, אשר התפתחו במשך אלפי שנות קיומו של העם היהודי, לאוכלוסיות יהודיות שאינן דתיות, מתוך תפישה שלכל יהודי/ה הזכות לחינוך יהודי. הקרן מנוהלת על ידי דניאל פוזן, בנו של פליקס, ומטרתה לקדם את רעיון היהדות כתרבות, המבוסס על ראיית היהדות כתרבות וכציוויליזציה היסטורית, ולא כדת בלבד.

גלריית האירועים

במסגרת התכניות והפעילויות להן הקרן שותפה, הקרן מקיימת ותומכת באירועים למגוון קהלים בתחום היהדות כתרבות.

מענקים

תפריט