אירוע הוקרה לפרופ’ יוסף קפלן, עם צאת הכרך ה- 5 של העת החדשה המוקדמת 1750-1500, ספריית פוזן לתרבות וציוויליזציה יהודית

אירוע הוקרה לפרופ’ יוסף קפלן, עם צאת הכרך ה- 5 של העת החדשה המוקדמת 1750-1500, ספריית פוזן לתרבות וציוויליזציה יהודית

תפריט