פוזן בסלון 17.11.2022 מפגש עם פרופ’ צפירה ליכטמן

פוזן בסלון 17.11.2022 מפגש עם פרופ’ צפירה ליכטמן

“ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר….
לא-אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר-בו לך נתתיה לעיני בני עמי נתתיה לך קבור מתך…”
(בראשית, כ”ג)
‘מעפרון החיתי לוורן באפט’- שמחנו לארח את פרופ’ צפירה גרבלסקי-ליכטמן, לשיחה מרתקת על אסטרטגיות לניהול משא ומתן מתקופת התנ”ך ועד ימינו.
תפריט