הכנס “מאינטלקטואלי לאקטואלי” לסטודנטים להוראה בתרבות יהודית- ישראלית 22.03.23

הכנס “מאינטלקטואלי לאקטואלי” לסטודנטים להוראה בתרבות יהודית- ישראלית 22.03.23

הכנס “מאינטלקטואלי לאקטואלי” לסטודנטים להוראה בתרבות יהודית-
ישראלית, מחשבת ישראל ותורה שבעל פה.
בכנס השתתפו מעל מאה סטודנטים ומורים, אשר למדו, שוחחו, התווכחו וחשבו יחד על דילמות הקשורות להוראת מקצועות היהדות.

תפריט