תרבות היהדות החילונית: הגות חדשה בישראל, יעקב מלכין, 2006

בספר יובל זה, לכבודו של פליקס פוזן, מייסד קרן פוזן, קובצו מאמרים וכתבי דעה של חוקרים, סופרים ואנשי רוח מובילים. הספר נותן ביטוי למקורות ולתמורות שבהגות היהודית החילונית, ולאמונות הרווחות בה, ומקיף מגוון רחב של נושאים, ביניהם פמיניזם יהודי, מקורותיה של ההגות היהודית החילונית, המוסר החילוני ביהדות ועוד.

תפריט