תהליכי חילון בתרבות היהודית, בר-לבב, מרגולין, פיינר, 2012

ספר לימוד בשני כרכים, המתבונן במחשבה והתרבות החילונית ובתהליכי החילון ומנתחן מנקודות מבט שונות.

החילון מוצג כהתהוותה ועיצובה של מחשבה חופשית, וכן כחוויה אישית וקולקטיבית.  בין הנושאים בהם עוסק הספר – יסודות החילון בפילוסופיה המערבית, הסוציולוגיה של החילון, ההיסטוריה של החילון היהודי במזרח אירופה, במרכזה ובארצות האיסלאם, ייצוגם של תהליכי החילון בספרות העברית המתחדשת ועוד. הספר אף בוחן את הפולמוסים והמתחים שעלו בקשר לשאלת התרבות היהודית החילונית, מראשית הציונות ועד לשואה ולתגובות עליה.

קישור לספר

תפריט