האנציקלופדיה – זמן יהודי חדש, 2007

זמן יהודי חדש הוא מפעל חלוצי חסר תקדים. בארבעה כרכים סוקרים מאות כותבים מן השורה הראשונה את תהליכי המודרניזציה והחילון שפקדו את התרבות היהודית במאתיים השנים האחרונות ומדגימים את העושר והגיוון שהולידו בה תהליכים אלה.

כ-800 תמונות מציגות את התרבות היהודית על רבדיה השונים (בגלריה – מבחר קטן מהן). לארבעת הכרכים מצורף כרך חמישי, הכולל מפתחות מפורטים ותוכן עניינים מלא, ומאפשר לקוראים שימוש יעיל בטקסטים שבכל הערכים. עורכי המדורים וכותביהם נמנים עם טובי החוקרים וההוגים בתחומיהם, בארץ ובתפוצות. קרוב ל-250 כותבים, חילוניים ודתיים, גברים ונשים, בעלי השקפות שונות ורקע ומוצא שונים, מרכיבים בצוותא פסיפס מרתק של גישות הגותיות ומחקריות שונות לבעיות יסוד של חיי היהודים בעת החדשה.

כרך ראשון: ההגות היהודית המודרנית ; זיכרון, מיתוס והיסטוריה ; תמורות באורחות החיים

כרך שני: תנועות לאומיות וחברתיות; החברה הדתית מול החילון והמודרנה; העברית ולשונות היהודים

כרך שלישי: ספרויות ואמנויות

כרך רביעי: יהודים ולא-יהודים בזמן החדש; חיים יהודים מודרניים בתפוצות; מדינת ישראל כמפעל יהודי מודרני

כרך חמישי: תוכן העניינים המפורט, מפתחות, רשימת המחברים, המקורות לתמונות

תפריט