תכניות השתלמות למנהלי בתי ספר ולמפקחים – שיתוף פעולה עם סמינר הקיבוצים

תכניות ההשתלמות "יהדות כתרבות", מיועדות למנהלים ולאנשי צוות מובילים המבקשים לעסוק בזהות יהודית – על עושר גילוייה וגישותיה – ובדרכי הגשמתה במעגלי השיח ובאורחות החיים בבית הספר הממלכתי. הלימודים מיועדים למנהיגי חינוך המבקשים להכיר את עמקה של התרבות היהודית מעבר לתפיסות רווחות המתמקדות ביהדות כדת או כמסורת דתית. לימוד התכנים מתקיים מתוך תפיסה הומניסטית שבמרכזה מחויבות לשוויון ערך האדם, כבודו והתפתחותו, יחד עם הדגשת האחריות החברתית והסביבתית.

התוכנית מבוססת על הגישה לפיה לימודי יהדות כתרבות הן אבני הבניין לקידום אתוס יומיומי ורלבנטי לעולמם של תלמידי בית הספר הממלכתי. אשר על כן, הלימודים בתכנית יחרגו אל מעבר להיבט האקדמי תיאורטי ויהיו מכוונים לתמיכה ביצירת שינוי בבית הספר. לצד הרצאות, שעיקרן העמקה בסוגיות אקדמיות באשר לזהות יהודית ועושר גילוייה, יידונו דרכי ההפריה שלה בשגרת היום-יום ויישומה. התוכנית תשלב את ה"מה" וה"איך" לכדי דרך חינוכית קוהרנטית – דרך שלמיטב הבנתנו וניסיוננו היא בעלת הסיכוי הגבוה ביותר לבניית האתוס הישראלי-חילוני השואב ממקורותיו, מתגבר על האתנוצנטריות, על הניכור ועל העוינות של היהדות השמרנית.

809725-5

סגור לתגובות.