מעו"פ – מסורת ערכים ופוליטיקה

רקע
קיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית בישראל הוא אתגר – פנימי וחיצוני. האתגר הפנימי הוא בעיצוב מתמשך של מדינה, חברה ומרחב ציבורי שבהם מתקיימים זה בצד זה מאפייני זהות יהודיים עם מאפייני זהות דמוקרטיים, תוך איזון ביניהם.
מאחר ואין הפרדה במציאות הישראלית כיום, בין דת למדינה, כאשר מתקיים שיח בסוגיות העוסקות בקשר בין חוקי ההלכה לחוקי המדינה, ברוב המקרים השותפים לשיח יהיו הקבוצות הדתיות על שלל גווניהן ונציגיהם בממשלה. אף שרוב הציבור היהודי-ישראלי רואה ומגדיר עצמו כחילוני- מסורתי.
אנו מאמינים כי הציבור החילוני/מסורתי מסוגל גם לפתח את הקשר שלו למסורת והתרבות היהודית וגם לטפח ולממש את המשמעות המודרנית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אנו מאמינים כי ככל שירבו האנשים בציבור הישראלי שיבינו שיש קול, מתון ומכיל ואשר מקורו ב"בית" ובמסורת היהודית, קול שניתן להזדהות עמו, כך נוכל לצמצם את הפער הבלתי רצוי בין הערכים הדמוקרטיים והחברתיים לבין השיח האקטואלי הרווח היום, אנו מאמינים כי נוכל לקדם את צמצום הפער דרך חידוד ביטויו של הקול, המשקל והכוח של הציבור המסורתי/חילוני כשווה בין שווים, משמעותי ומשפיע בשיח סביב סוגיות דת ומדינה.

תיאור התכנית:
מתוך מחויבות עמוקה ליהדות ואמונה בכוחו של החינוך לחולל שינוי חברתי, חברו יחד קרן פוזן וכל ישראל חברים וייסדו את תכנית מעו"פ – מסורת, ערכים ופוליטיקה. בתכנית הייחודית נפגשים יועצים פרלמנטריים ל-13 מפגשים בני ארבע שעות, שבהם נידונים נושאים הקשורים לשינוי מדיניות, לפוליטיקה, לאקטיביזם וליהדות חברתית.
במסגרת היזמה נבחרים עוזרים פרלמנטרים מצטיינים מכלל סיעות הבית, לתהליך בירור של סוגיות כגון אלו שצוינו לעיל, תוך חיזוק יכולות אישיות בעבודה הפרלמנטרית, הקניית כלים ויצירת אפשרות לבניית כוח משותף לשינוי מדיניות. המשתתפים עורכים היכרות עם סוגיות הקשורות לתחומי העשייה שלהו בחינוך, קליטת עלייה ועוד.

בסוף אפריל נסעה הקבוצה לסיור לימודי בפריז:

סמינר מעו"פ תשע"ז- דת ומדינה
23 – 27 אפריל, 2017 פריז
צרפת, כמקרה בוחן, הינה רפובליקה חילונית מתוקף חוק הפרדת הדת מהמדינה. חוק זה היה אמור לחזק את אופייה הפלורליסטי והדמוקרטי של הרפובליקה הצרפתית, בכך שחילוניות תאפשר אינטגרציה גדולה יותר של בני מיעוטים אתניים ודתיים. הפרדת הדת מהמדינה אף נועדה להחלשת הכנסייה בחיים הפוליטיים, בהם היא הייתה מעורבת עד 1905. כיום, צרפת מייצגת דוגמא מאתגרת של רפובליקה חילונית, בה הדת נפרדת לחלוטין ממוסדות המדינה ומהשלטון.

בסמינר מעו"פ דת ומדינה פריז 2017, נכיר את אתגריו ויתרונותיו של המודל הייחודי בצרפת בנוגע לשאלות דת, אתניות ולאומיות. נערוך השוואה בין הפרלמנט הצרפתי לפרלמנט הישראלי, נדון בתפקידה הייחודי של הקהילה היהודית בצרפת על עיצוב אופיו של המודל הצרפתי בנוגע לדת ומדינה, נשמע על אתגרי הדיפלומטיה וההסברה ונערוך היכרות עם ביטוייה הארגוניים השונים של הקהילה היהודית, ובהם אליאנס, הקנסיסטוואר, והקריף .

סיור ייחודי זה יעמיק את הפרספקטיבה של משתתפי תכנית מעו"פ כשחקנים פעילים, בשיח סביב סוגיות דת ומדינה, ייתן בידם כלים משמעותיים לפעולה ולהשפעה ויסייע בחידוד ובהגברת הקול של הציבור המסורתי/חילוני.
בסיור יינתן דגש על 3 תחומים השזורים זה בזה – חינוך, דת ומדינה (פוליטיקה) ויהדות. בכל נקודת זמן בסיור נלמד על המודל הצרפתי ביחס לשלושת התחומים ונערוך השוואה למודלים בארץ – יתרונות וחסרונות וקווים מנחים לעתיד.

.

סגור לתגובות.