ממזרח שמש, תוכנית נטועים: בית מדרש למנהיגות בני מקום

"ממזרח שמש" הוא בית מדרש למנהיגות חברתית, אשר הוקם בשנת 2000 ע"י קרן אבי חי וכל ישראל חברים. "ממזרח שמש" יוזם מוקדי לימוד ועשייה של צעירים וסטודנטים, לרבות עולים חדשים מאתיופיה וחבר העמים, ובני עיירות פיתוח, ומפתח מנהיגות קהילתית בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית של מדינת ישראל. מורשת יהודי המזרח מהווה נדבך משמעותי בלימוד בבית המדרש, ומהווה כלי ייחודי באמצעותו בית המדרש מנחיל עולם ערכים מתון ויוצר גשר וחיבור משמעותי עם הלומדים. בבית המדרש איננו תופסים את המקורות רק כמקור השראה, ולאו דווקא כמקור סמכות, אלא כחולייה בשרשרת, נאמנה לסיפור היהודי כפי שנמסר בדורות עברו, ובו בזמן פתוחה לפרשנות כפי שראויה להימסר לדור הבא. מחויבים לקיים, חופשיים בחיפוש.

תכנית "נטועים" היא בית מדרש דו-שנתי לסטודנטים הנטועים בפריפריה, שגדלו בעיר הפעילות ואשר רואים בה את מרכז חייהם. הסטודנטים בתכנית הם בעלי ניסיון חברתי וכישורי מנהיגות, שלהם מוטיבציה לעשייה ולמעורבות חברתית, בעלי תחושת שייכות ורצון לנטיעת שורשים ביישוב, ונכונות ומחויבות ללמידה מעמיקה של סוגיות של זהות, יהדות וחברה, ובפרט סוגיות חברתיות הקשורות ליישוב מגוריהם. התכנית מבנה תהליכי למידה קבוצתיים, המעצבים זהות אישית והזדהות עם קהילת האם, תוך רתימתם של המשתתפים לעשייה קהילתית. התכנית עוסקת בהעלאת מודעות חברתית ובהכשרת מנהיגות צעירים בני מקום לפעילות בקהילה.

הצעירים לומדים בבית מדרש המתמקד בסוגיות חברתיות, באמצעותו הם מגבשים תפיסת עולם מוסרית המחויבת לתיקון עולם, תוך התנדבות והפעלת פרויקטים חברתיים. דרך הלימוד מאפשרת למשתתפים להביע את עצמם, לחלוק את סיפור חייהם ולהשתמש בשיוך הזהותי, היישובי והקהילתי כמקור עוצמה וככוח שמניע ולעשייה חברתית משמעותית לטובת הקהילה.

בדרך זו אנו מבקשים להכשירם כקבוצת מנהיגות מעורבת ופעילה, למצבם כמודל חיובי לצעירים נוספים וליצור רשת חזקה של יזמות חברתית של צעירים, הפועלת לצמצום פערים. הסטודנטים נפגשים עם דמויות מובילות בהנהגת הקהילות – ראשי ערים ומנהלים בעיריות, פעילים חברתיים ונציגי קרנות. העבודה הצמודה עם מרכזי הצעירים, המעורים באופן עמוק בהווי המקומי, ללא ספק מסייעת בטיוב העשייה החברתית ומקדמת את הקהילה כולה.

לאתר התוכנית

נטועים יקרים

סגור לתגובות.