יום עיון ארצי לתלמידי מגמת מחשבת ישראל שכבות י"א-י"ב

בשיתוף משרד החינוך – מפמ"ר מחשבת ישראל, קרן פוזן ובית מדרש עלמא
ו' שבט תשע"ה 26.1.15

כמדי שנה, יתקיים השנה יום עיון ארצי לתלמידי מגמות מחשבת ישראל, כחלק מתכנית הלימודים הרשמית. היום מיועד ל-500 תלמידים שיגיעו ממגמות שפזורות ברחבי הארץ. אחת ממטרות היום היא להפגיש תלמידים מבתי ספר שונים ומאזורים שונים בארץ ללימוד משותף. לימוד ששם במרכז את אהבת הלימוד והעיסוק בתרבות היהודית-ישראלית. מתוך המפגש עם תלמידים מרחבי הארץ, אנו מקווים שהתלמיד ייחשף לדעות שונות, בהן לא נתקל בבית ספרו.

יום זה יתקיים במכון וינגייט ויעסוק בשנת השמיטה אשר חלה בשנה זו.

מצוות השמיטה בתורה, הן שמיטת קרקעות והן שמיטת כספים, התבססו בעיקר על חברה וכלכלה חקלאיות שהתקיימו בעבר בארץ ישראל, ואינן רלוונטיות היום כצורתן לרוב הציבור בישראל. עם זאת, רעיון השמיטה מזמין את האדם המודרני לעיין בערכים האנושיים המגולמים במצווה זו – בתחום הסוציאלי-מעמדי, בתחום הקיימות ואיכות הסביבה, בתחום הזיקה בין האדם והטבע, בתחום הצרכנות וחיי הכלכלה, ובתחום חיי הרוח. יום העיון יתמקד במתח שבין קידמה, הישגיות ושליטה ובין הרגע שבו אנו שומטים את מה שהשגנו, עוצרים ומרפים מהמרוץ כדי להתפנות להיבטים אחרים של הקיום האנושי.

סדר היום:
פתיחה וברכות:

  • גב' צילה מירון-אילן, מ"מ ראש אגף מורשת ומפמ"ר מחשבת ישראל
  • גב' יעל נכון-הראל, מנהלת קרן פוזן בישראל
  • גב' סופי תורקיה-יורמן, סמנ"כלית תוכן והדרכה, עלמא

הרצאה מאת ד"ר עופר נור, "לעבדה ולשמרה" בחברת הצריכה
סדנאות לימוד בית-מדרשיות בהנחיית בית מדרש עלמא, בהן יפגשו תלמידים את חבריהם מרחבי הארץ ללימוד משותף .
הופעה של אריאל הורוביץ ולהקתו, הגיבורים שלי.

לקראת יום העיון מתקיימת תחרות יצירות של תלמידי מגמת מחשבת ישראל בנושא שמיטה. במהלך היום יבחרו התלמידים המשתתפים בכנס את היצירה המועדפת עליהם. השנה היצירות כולן מצולמות ויועלו גם לרשת.

 

seminar 11th12th grade

סגור לתגובות.