תואר שני בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית בסמינר הקיבוצים

בראשית המאה ה- 21 מתמודד האדם המודרני עם מציאות מורכבת המתאפיינת בבעיות סבוכות ובלתי שגרתיות ובפלורליזם תרבותי וחברתי. מציאות זו מחייבת גיוס ידע ותובנות מתחומי ידע שונים והיפתחות אל נקודות מבט מגוונות. הדבר נכון הן לגבי פתרון בעיות בחיי היומיום והן לגבי נקיטת עמדה אישית בשאלות קיום פילוסופיות וחברתיות.
הלימודים לתואר מוסמך M.Ed. בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית מכירים במורכבות הזאת. כדי לאפשר ללומדים לגייס ידע רב-תחומי לצורך טיפול בנושאים ובבעיות, לארגן אותו ולהשתמש בו כבסיס להבנה מעמיקה של האדם ועולמו – מנצלת התכנית את הפסיפס העשיר של התכנים ההומניסטיים ויוצרת שילובים אינטרדיסציפלינריים.

חזון ומטרות
 הנחת המוצא של התכנית היא שהרחבת הקשרים וזיהוי תחומי ההשקה שבין הדיסציפלינות ההומניסטיות מאפשרים צמיחה של רעיונות חדשניים באמצעות העברת מודלים מתחום חשיבה אחד למשנהו, שכלול ההיגיון הביקורתי וטיפוח פלורליזם חשיבתי וערכי. הנחת מוצא זו עולה בקנה אחד עם הדרישה הקיימת היום במחקר, בחברה ובמערכת החינוך לפיתוח נושאים אינטגרטיביים במדעי הרוח.
התכנית לתואר מוסמך בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית שמה לה למטרה לטפח סגל הוראה בעל השכלה רחבה ועושר תרבותי, המסוגל ליזום פרויקטים בית ספריים יצירתיים, לקדמם ולהובילם. אנו מאמינים שהבניית למידה בדרך זו מטפחת לומדים בעלי אופק אינטלקטואלי רחב, מעמיקה בהם את היכולת לנהל דיאלוג פורה עם הזולת במצבי שניות ואי-הסכמה, מסייעת להם להתמודד טוב יותר עם המציאות המורכבת והופכת את הלימודים לחוויה מעשירה ובעלת משמעות.

לשדרה האקדמית של התכנית שני מרכיבים עיקריים: 
1. מרכיב דיסציפלינארי: קורסים במגוון נושאים במדעי הרוח, שמרחיבים ומעמיקים ידע דיסציפלינארי קודם, יוצרים קשרים והקשרים רב-תחומיים ומוסיפים תחומי ידע חדשים. תחומי הדעת המרכזיים של התכנית הם: היסטוריה, ספרות, מקרא, פילוסופיה ולשון. המפגש בין דיסציפלינות מדעי הרוח במתווה רב-תחומי מפרה ומרתק ומוסיף נדבך משמעותי לעשייה החינוכית.

2. מרכיב חינוכי: קורסים שמקנים ידע תיאורטי עדכני בתחום מדע החינוך לצד ידע יישומי חדש בתחומים הבאים: פיתוח תוכניות לימוד רב-תחומיות, פיתוח מתודולוגיות ודרכי הוראה רב-תחומיות והובלת פרויקטים בית ספריים ייחודיים בתחום הוראת מדעי הרוח.
כל אחד משני המרכיבים של התכנית משלב קורסים תיאורטיים, העוסקים בהיבט הפילוסופי, הסוציולוגי והמתודולוגי של החינוך, וקורסים בעלי אופי יישומי ומחקרי.

קידום אישי
מטרתה הראשונה של התכנית ללימודי M.Ed. בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית היא לתת מענה אקדמי הולם למורים ולאנשי חינוך המבקשים להרחיב את אופקיהם האינטלקטואליים ולהעמיק את השכלתם המקצועית בתחום מדעי הרוח.
כדי לפתוח בפני הבוגרים אפשרויות לקידום מקצועי התכנית מכשירה אותם לארבעה תחומים מרכזיים:

  • ריכוז והובלה של פרויקטים בית ספריים בתחום הוראה משלבת של מדעי הרוח
  • הדרכה וייעוץ בתכנון לימודים, בפיתוח תוכניות לימוד ובדרכי הערכה במדעי הרוח
  • פתיחת ענף מקצועי ייחודי של הוראה ותכנון לימודים בגישה המשלבת דיסציפלינות
  • כתיבה ויצירה רב-תחומית של תוכניות לימוד, חומרי למידה וספרי לימוד

סגור לתגובות.