29 בינואר 2013, התקיים יום העיון השנתי החמישי לתלמידי מחשבת ישראל, בסמינר אפעל

סגור לתגובות.